Aba nagyközség ivóvízminőség-javító projektje

Kedvezményezett neve: Aba Város Önkormányzata, Építési és Közlekedési Minisztérium

Támogatás összege: 809 997 661 Ft

Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.2-15-2016-00001

Projekt tervezett fizikai befejezés dátuma: 2023.12.18.

Projekt támogatás intenzitása: 84.569925 %

1.1 A JELENLEGI VÍZELLÁTÓ RENDSZER RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA

Aba vízellátását 4 db mélyfúrású kút biztosítja.

Az 1. számú kút 220 m, a 2. sz. kút 142 m,3. számú kút 84 m, a 4. sz. kút 90 m mélységű (talp). A 4 sz. kút különböző szűrőzéssel rendelkezik. Az 1. sz. és 2. sz. kút vízminősége mangán-, vas mangán és ammónium-tartalom szempontjából kifogásolt. A 3. sz. és 4. sz. kút vízminősége vas, mangán, ammónium és arzén-tartalomtekintetében haladja meg a határértéket. Az 1. 2. és 3. sz. kút a vízműtelepen belül található, a 4 sz. kút a telepen kívül helyezkedik el.

A vízműtelepen a kutakon kívül nyersvíz medencék (2x50 m3), kezelőépület és vastalanító található. A magas tároló Aba község belterületén, közterületen helyezkedik el. A vízműtelep a község külterületén, a 046/2 hrsz. területen található.

A telepen jelenleg vízkezelő technológia üzemel. A kutak nyersvizét a térszíni medencébe nyomják, a levegőztetés után a vastalanító tartályokon keresztül az ellennyomású glóbuszba. A víz folyamatos klórozása klórgázzal történik, a mangántalanítás elősegítésére kálium-permanganát adagolása történik a szűrők előtt, illetve a keménység miatt a szűrők után polifoszfát adagolása történik. A fertőtlenítés és nitritképződés megakadályozása céljából TwinOxide fertőtlenítő szert adagolnak. Az utófertőtlenítés után jut a városi vízellátó hálózatba.

A fogyasztás ingadozásának kiegyenlítését 200 m3-es víztorony biztosítja. A víztorony túlfolyószintje 147,9m Bf.

A meglévő hálózat a teljes lakosságot ellátja, a rendszer egy nyomásövezettel működik.

A csőhálózat hossza 31 857 fm.

1.2 A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT RÉSZLETES ISMERTETÉSE

A kiválasztott változat az "A" változat – a helyi vízbázis fejlesztése, új víztisztítási (TÖRÉSPONTI) technológia létesítése.

A kiválasztott műszaki megoldás során új kút nem létesül, viszont új vízkezelő technológia valósul meg, új épülettel, a meglévő nyersvíz medence felhasználásával.

Vízbázis

A kutak eddig közvetlenül a nyersvíz medencébe termeltek, ezután viszont a technológián keresztül a tisztavíz medencébe fog, ami új hidraulikai paramétereket eredményez, ezért a kútszivattyút cserélni kell. Ezért projekt keretében megtörténik az I., II., III. és IV. sz. kutakban lévő szivattyúk cseréje.

A kutak részben a meglévő vízműtelepen részben külső területen találhatóak. A vízműtelepen belül kutak vezetékeit át kell alakítani, a vízkezelő technológiához kell vezetni.

Egyes kutak esetén a nátrium és a fluorid tartalom is magas, ezért a kutakat úgy kell üzemeltetni, hogy a kevert vízben a nátrium és a fluorid tartalom határérték alatti legyen (lehetőleg minél alacsonyabb).

Vízműtelep

A megfelelő minőségű ivóvíz biztosításához új vízkezelő technológia kiépítése szükséges. Az új technológiát befogadó létesítmény, illetve annak segédüzemei számára a meglévő vízműtelepen (hrsz.: 046/5) van elegendő hely.

Az udvartéren új vezetékek ill. a létesítményekhez új üzemi utak épülnek.

Vízkezelő épület

Az új technológia a vízműtelepen létesül, a technológiát befogadó épület alapterülete ~130 m2.

Az új vízkezelő épületben technológiai helyiség, szivattyútér, villamos helyiség, vegyszeres helyiségek és klórozó helyiség kap helyet.

Vízkezelő technológia

A tervezett, 1000 m3/d kapacitású vízkezelő technológia lépései a következők:

• kálium-permanganát adagolása vas, mangán oxidálása és arzenit arzenáttá oxidálása céljából

• gyorsszűrés a szűrhető állapotú szennyezők eltávolítására

• ammónium eltávolítása, törésponti klórozással (klórgáz adagolással)

• klórozási melléktermékek eltávolítása, aktívszén adszorpcióval

• utófertőtlenítés klórgázzal

• tisztavíz medencék (meglévő)

• hálózati szivattyúk

• vegyszeradagolás (kőkiválás megelőzésére)

A vízkezelő technológia megfelelő működését a vegyszeradagolásokon kívül több segédüzem szolgálja:

• zagyvízkezelés (új, 50 m3-es hasznos térfogatú ülepítőben)

• a kitermelt iszapot a befogadóhoz kell szállítani és ott kell kezelni

A technológia tervezett próbaüzeme 3 hónap.

A technológia normál üzem közbeni ellenőrzésének lehetőségét helyszíni spektrofotométer biztosítja.

Víztárolás, nyomásfokozás

A technológia által tisztított vizet 2x50 m3-es vasbeton tisztavíz medence fogadja. (A meglévő nyersvíz medencék átalakítása)

A szűrők öblítése öblítő szivattyúk segítségével a tisztavíz medencékből történik.

A medence pufferként szolgál a termelés és a fogyasztás különbségének kielégítésére. Ezzel lehetőség nyílik a folyamatos üzem kialakítására.

A medencékből hálózati szivattyúk (2+1 db) emelik a vizet a hálózatba és a víztoronyba. A hálózati szivattyúkat ki kell cserélni, új, frekvenciaváltóval ellátott gépeket kell beépíteni.

Villamos berendezések, irányítástechnika

Az új vízkezelő épületben új villamos berendezéseket kell telepíteni.

A vízmű üzeme teljesen automatikus lesz. A vízműben új irányítástechnikai rendszer épül ki. Ennek keretében lehetőség lesz helyben ill. akár az üzemeltető központi irodájából beavatkozni a technológiai folyamatokba.

Kiépül a villám- és vagyonvédelem is.

Víztorony

A víztoronnyal kapcsolatban nem történik beavatkozás a projekt keretén belül.

Hálózat

A hálózaton nem történik beavatkozás a projekt keretén belül.

15.jpg 16.jpg