Aba Város

menü
06 22 430 002

III. Gazdálkodási adatok

3.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

ELOLVASOM

3.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítők a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai valamint költségtérítése

ELOLVASOM

3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, megvalósítási helyre vonatkozó adatok

ELOLVASOM

3.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az ahhoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, 5 millió forintot elérő értékű árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelés, vagyonértékesítés tárgykörű szerződések adatai

ELOLVASOM

3.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

ELOLVASOM

3.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottak érdek-képviseleti szervei, egyéb szervezetek) fordított, 5 millió forintot meghaladó kifizetések

ELOLVASOM

3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

ELOLVASOM

3.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

ELOLVASOM