Aba Város

menü
06 22 430 002

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon. és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

ELOLVASOM

1.2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

ELOLVASOM

1.3 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme

ELOLVASOM

1.4 A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

ELOLVASOM

1.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

ELOLVASOM

1.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

ELOLVASOM

1.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

ELOLVASOM

1.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

ELOLVASOM

1.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

ELOLVASOM

1.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és a kiadó neve és címe. valamint a főszerkesztő neve

ELOLVASOM