Aba Város

menü
06 22 430 002

Integrált, funkcióbővítő település rehabilitáció Aba városában, TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013

2022-06-23 10:02

Kedvezményezett neve: Aba Város Önkormányzata

A fejlesztés tárgya, célja: Integrált, funkcióbővítő település rehabilitáció Aba városában

A szerződött támogatás összege: 74 138 141 Ft

A projekt tartalmának bemutatása:

A városvezetés folytatni kívánja azt az integrált szemléletű városfejlesztési stratégiát, mely jelen projekt keretein belül 6 fő projektelemet valósít meg.

1.           sz. Projektelem: ITS készítése:

2.           sz. Projektelem: Közlekedési tanpálya építése:

3.           sz. Projektelem: Ady Endre u, iskolai tankert kialakítása:

4.           sz. Projektelem: Rendezvényhelyi nyilvános mosdó építése:

A rendezvénytér a Rákóczi útról, meglevő útkapcsolattal közelíthető meg, ahol időnként a település rendezvényeit tartják. Az épület a Rákóczi utcáról nézve jobb oldali oldalhatártól 52,12 m-re kerül elhelyezésre a jelenleg meglevő szabadtéri színpad mellett az utcai telekhatártól 25,95 m távolságra, a helyszínrajz szerint. A WC blokkban nemenként elkülönített WC kerül kialakításra belátást gátló előtérrel, es ezek mellett egy akadálymentes WC, es egy elektromos kapcsolóhelyiség is elhelyezésre kerül. A tervezett WC blokkhoz burkolt járda, az akadálymentesítéshez rámpa kerül kialakításra a terv szerint.

5.           sz. Projektelem: Fenntartható közlekedési infrastruktúra elemek kialakítása:

•             Önkormányzati utakon sebességcsökkentő útküszöb telepítése: Árpád utca, Dózsa Gy. utca, Kossuth L. utcákban előregyártott elemes (újrahasznosított műanyag) sebességcsökkentő útküszöbök elhelyezése a szükséges közúti jelzések (tábla, burkolati jel) elhelyezésével együtt.

•             Kerékpártárolók és térfigyelő kamerarendszer építése:

-             Rákóczi F. u. - Petőfi S. u. buszfordulónál kerékpár tároló építése önálló megújuló energiaforrással (napelem) ellátott térfigyelő kamera rendszerrel;

-             Rákóczi F. u. 2/a előtt kerékpár tároló építése önálló megújuló energiaforrással (napelem) ellátott térfigyelő kamera rendszerrel;

-             Művelődési háznál kerékpár tároló építése önálló megújuló energiaforrással (napelem) ellátott térfigyelő kamera rendszerrel.

6.           sz. Projektelem: Dialog szolgáltatás

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.10.31.

A projekt azonosító száma: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013