Aba Város

menü
06 22 430 002

A Sárvíz Kistérség rövid bemutatása

2008-01-18 18:32
1994. január 28-án írták alá Aba, Káloz, Sárkeresztúr és Soponya polgármesterei azt a szerződést, amely hivatalos formába öntötte az 1990 óta elindult és egyre szélesedő együttműködést. Az 1994-ig terjedő időszakot a különböző egyesületek közös programjai, az oktatási intézmények kapcsolatfelvétele (közös vetélkedők, konferenciák), valamint a polgármesteri hivatalok igazgatási társulásai jellemezték. 1994 óta minden évben megrendezzük változó helyszínnel a SÁRVÍZ NAP-ot, amelynek keretében megvitatjuk a térség jövőjét és a négy település kulturális bemutatkozása sem maradhat el egyetlen alkalommal sem.

Évente ismétlődő közös programjaink a Challenge Day, a SÁRVÍZ Játékok (játék határok nélkül mintájára), SÁRVÍZ labdarúgó torna, a Nyugdíjas Klubok találkozója, Túr de SÁRVÍZ kerékpáros verseny, SÁRVlZ borverseny.

1994 szeptemberében alapítottuk meg a Sárvíz Művészeti Alapiskolát, amely szintén az együvé tartozás érzését erősíti, és ahol ma már közel 900 gyermek ismerkedik a legkülönbözőbb művészeti ágakkal. Távlati terveink között szerepel a SÁRVÍZ fúvós zenekar és néptánc együttes kialakítása. Az iskola abai központtal több településen működik.

Az oktatás, a kultúra, a sport és a civil szféra területén kialakult kapcsolatok természetes folytatása volt 1995-ben a szerződés kibővítése kommunális, infrastrukturális és gazdasági együttműködéssel. Felismertük annak jelentőségét, hogy a négy községben összesen több mint tízezren laknak, így a települések kedvező elhelyezkedése miatt érdemes egységesen fellépni akár a beruházási, akár a fogyasztási piacon. (Ma már a "kilencek"-ké bővült Sárvíz Kistérség lakóinak száma 17000 fő felett van.

Emellett az igazgatás területén is hosszú évekre nyúlik vissza a községek együttműködése. Az építésügyi feladatokat hatósági társulás formájában látjuk el, a belső ellenőrzéseknél is igénybe vesszük egymás segítségét, a 2000-es évtől pedig, egyelőre abai finanszírozással alkalmazunk egy térségi menedzsert.

A 1997-ben a Sárvíz társuláshoz további három település (Csősz, Kisláng, Sárszentágota) jelezte a csatlakozási szándékát. 1998-ban a Gorsiumról nevezetes Tác csatlakozott. Az elvi nyilatkozatokon felül azonnal nagy volumenű közös beruházásokról is döntés született:

Közös vízbázis kialakítása Soponya-Csősz, valamint Sárkeresztúr-Sárszentágota vonatkozásában,
Közös szennyvíztisztító telep megépítése
A „NYOLCAK" által 1998. márciusában aláírt megállapodásban az együttműködés területeit tovább bővítenénk a közbiztonsággal, a közigazgatással, egészségüggyel és a szociális ellátással. 1998. decemberétől a Gyermekjóléti Szolgálatot közösen szervezték meg a települések szakmai civil szervezet közreműködésével.

Hosszú távon a német kistérségi modell irányába szeretne elmozdulni a szövetség, amelynek a lényege, hogy az együtt hatékonyabban végrehajtható feladatokat ne szétaprózottan, hanem közösen oldjuk meg. Ezáltal komoly anyagi erőforrások szabadulnak fel valamennyi település számára, valamint az önkormányzati feladatokat magasabb színvonalon tudjuk ellátni, így a lakosság nagyobb megelégedésétől kísérve működhetnek a képviselő-testületek.

A Kistérség nevezetességei közé tartozik a Sárvíz Tájvédelmi Körzet védett és fokozottan védett növény- és madárfajaival. Különlegesség az országos hírű táci Gorsium római település.


Tác, Gorsium római kori település romjainak látképe


A 2000. év második felében kezdődött meg az együttműködés kiterjesztése és a laza szövetség átalakítása Területfejlesztési Tanáccsá, amely ritkaságszámba megy Magyarországon hasonló méretű településszövetség esetében. Ez újabb szerződés megkötését jelentette, melyhez már Sáregres község is csatlakozott.


 
A soponyai erdő
 

Kajtor halastó