Aba Város

menü
06 22 430 002

Fejlesztési elképzelések

2008-01-18 18:27
Aba község a 90-es évek eleje óta aktívan fejlődő település. A hasonló méretű települések kategóriájában a statisztikai adatok alapján akkoriban a megyében az utolsók között állt. Az elmúlt évek alatt ez a trend megfordult, Aba most növekvő lélekszámú, fejlődő település.

Azóta elkészült Abán a vezetékes vízhálózat, a telefon, a kábel TV, a földgázhálózat, hogy csak a nagyobb beruházásokat említsük meg.

2006-ban megindult a szennyvíz hálózat kiépítése is, valamint teljes felújítás során kibővült a községháza épülete

Szintén a 2006-os évtől Abán már Okmányiroda is működik.Az elmúlt években több mint 50 beruházást, fejlesztést hajtottunk végre (óvoda

bővítése, óvodai tornaszoba építése, iskola tetőtér beépítése, Béke téri iskolaépületek

felújítása, tornaszoba és táncterem kialakítása, udvar parkosítása, fogorvosi rendelő

felújítása, Fórum Étterem felújítása, közösségi ház felújítása, Idősek Otthona felépítése,

belvízberuházás, polgármesteri hivatal felújítása, Teleház kialakítása, Hősök tere

felújítása, '56-os emlékmű felállítása, református templomkert környékének rendezése,

Fejes Ádám szobor felállítása, katolikus templom tetőszerkezetének felújítása,

Millenniumi park kialakítása, Rákóczi utcai kerékpárút megépítése, fásítás, Emlékező

fák, abai elkerülő út, belterületi utak felújítása, labdarúgópálya felújítása, termálkútfúrás,

Dél Kapuja külső infrastruktúra, szélessávú hálózat kiépítése, szennyvízhálózat,

Bodakajtor ivóvízellátása, Belsőbárándi rekreációs és sportközpont, belsőbárándi

belterületi utak felújítása, Abaterm Kft, Abafarm (Aba-Invest) Kft. létrehozása, stb.).

Közel hetven terv, megvalósíthatósági tanulmány, koncepció is elkészült a

megyei és a regionális fejlesztési tanácsok, valamint a Belügyminisztérium

támogatásával, amelyek megalapozzák a következő évek fejlődését.

Több mint 7 milliárd forinttal gyarapodott a közösség, a támogatások értéke

meghaladta a 4 milliárd forintot. A külső befektetők megjelenése is bizakodásra ad

okot (több mint 3 milliárd Ft érkezett az Alba Airporton, a „saláta"- és a

pizzaüzemen keresztül), de a helyi vállalkozások esetében is egyre jelentősebb

fejlesztéseket érzékelhetünk. A beruházások által olyan tartalmakat (Kék Óceánokat)

sikerült létrehoznunk, amelyek egyrészt az életminőség javulását, új szolgáltatások

megjelenését hozták magukkal (pl.: Sárvíz Kistérségi Közigazgatási Szolgáltató

Központ, Okmányiroda, Falugazdász szolgálat, SÁRVÍZ KHT., Gazdálkodási

Információs Szolgálat, E.ON ügyfélszolgálat, Kistérségi Információs Szolgálat, Sárvíz

Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, Életiskola fejlesztési program, kistérségi

orvosi ügyelet, Leader Közösség, stb.), másrészt a jövőnk stratégiai megalapozását

biztosították (Alba Airport fejlesztési program, Sárvíz Technológia Park fejlesztési

program, Dél Kapuja fejlesztési program, Kistérségi Járóbeteg és Szakellátó Központ,

mentőállomás, Kistérségi Sportközpont, Kistérségi Rendőrőrs koncepció, Fenntartható

Vízgazdálkodás fejlesztési program, Életfa Kompetenciaprogram, Abai Társadalmi

Szerződés és Abai Magisztártus).

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében mintegy 150 millió Ft EU

támogatást fordíthatunk az oktatás-nevelés megújítására, az óvodai nevelés

kiterjesztésére, a könyvtári szolgáltatások és közösségi programok bővítésére, valamint

a felnőttképzés beindítására.

Folyamatban van az óvoda épületének akadálymentesítése, tetőcseréje (26 millió

Ft).

2011. márciusáig a Norvég Alap támogatásának köszönhetően további tantermekkel

bővítjük az általános iskola központi épületét, teljesen felújítjuk és bővítjük a Béke

téri iskolaépületeket és méltó helyet kap az Abai Gimnázium és Kollégium a

Kastélykert utca mögötti önkormányzati területen (500 millió Ft).

Szintén 2011-ben a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében közel 900 millió Ft-os zöldmezős beruházás során modern kistérségi járóbeteg ellátó

központot építünk, amelyben a legkülönbözőbb szakrendelések (labor, röntgen,

ultrahang, kardiológia, belgyógyászat, tüdőgyógyászat, sebészet, ortopédia, urológia,

nőgyógyászat, gyermekgyógyászat, fizioterápia, reumatológia, szemészet, fül-, orr-,

gégegyógyászat, bőrgyógyászat, pszichiátria, neurológia, gyógytorna) lesznek elérhetők.

Itt fejlesztési koncepciók, konkrét tervek és kidolgozásra váró ötletek találhatók.

A dokumentumok letölthetőek MS Word 6.0 formátumban:
Kapcsolódó dokumentumok: