Aba Város

menü
06 22 430 002

Norvég/EGT Finanszírozási Mechanizmus keretében elnyert pályázat

2011-01-13 21:58
 

Aba Nagyközség Önkormányzata támogatásban részesül az EGT / Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében. A támogatással megvalósuló beruházás célja a „Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja". A projekt keretében az Aba Sámuel Általános Iskola bővítésére és tetőtérbeépítésére kerül sor. Emellett a Sárvíz Művészeti Alapiskola épületének kialakítása, felszereltségének biztosítása, illetve ezzel párhuzamosan integrálása a kistérségi közoktatási intézményrendszerbe (művészeti tagozat indítása az általános iskolában) történik meg, valamint az Abai Gimnáziumnak helyet biztosító taniskola kialakítása is a projektre biztosított támogatásból valósul meg.

Az EGT / Norvég Finanszírozási Mechanizmus által biztosított támogatás 443 773 031 HUF, mely az elszámolható költségek 85 %-ára biztosít fedezetet, a projekt összköltségvetése 522.086.112 HUF. A Projektgazda (Aba Nagyközség Önkormányzata) 78 313 081 HUF összegnyi önerő finanszírozását vállalta, mely az elszámolható költségek 15%-a. Az Önkormányzat az önerő biztosítására pályázati forrást nyert az EU Önerő Alapból, amely a saját erő összegének a 40 %-a.


A pályázat keretében elkészült épületek és objektumok megteremtették a lehetőséget, hogy a kistérségben élő gyermekek is megkaphassák azt a magas színvonalú oktatást, amely versenyképes az ország fejlettebb régióiban élő kortársaikkal, így megvalósulhat a projekt fő célkitűzése a diákok szellemi életének színesítése, elvándorlásuk megállítása.

A kreatív művészeti készségek fejlesztése kihat a gyermek valamennyi általános képességére. Az Aba Sámuel Általános Iskola és a mellette, vele párhuzamosan funkcionáló Sárvíz Művészeti Alapiskola a projekt keretében megépült új szárnyával, épületeivel olyan kulisszát teremtett a 18 éven aluli diákoknak, amely hűen szolgálja a „csak tiszta forrásból" alapgondolatát. Letisztult formák, világos terek, inspiráló környezet jellemzik a pályázatban megvalósult új épületeket.

Napjaink egyik legnagyobb kihívása, hogy kulturális értékeinket, hagyományainkat megőrizzük egy olyan környezetben, amelyben a bulvár térnyerése életünk minden szintjén kézzelfogható. Hiteles értéket csak az iskola közvetítésével kaphatnak a felnövekvő generációk. Különösen fontos, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek is megkaphassák az esélyt, hogy életük e korai szakaszában találkozhassanak olyan tudással, információval, amely identitásukat és szellemi fejlődésüket is elősegítheti ebben a modern világban. Az Aba Sámuel Általános Iskola és a Sárvíz Művészeti Alapiskola olyan szellemi közeget, kiválóan felszerelt környezetet kínál ebben a kistérségben, amely bizakodással töltheti el a felnövekvő generációkat.

Ennek a projektnek sikerei példaként szolgálhatnak mindenkinek, meggyőzhetik a kétkedőket, hogy érdemes tenni, hogy van esély, a hátrányosabb élethelyzetből is lehet kiemelkedés, mert van hol tanulni, képezni gyermekeinket, akik szabadabb szellemben felnőve, egészségesebb, tisztább életet élhetnek szülőföldjük közelében is.


A támogatással megvalósult beruházások:

Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus által biztosított támogatásból valósult meg az Aba, Szent István tér 7. sz. alatt lévő általános iskola épületének bővítése és tetőtérbeépítése, a Sárvíz Művészeti Alapiskola központjának kialakítása felújítással és új épületrész hozzáépítésével, valamint az Abai Gimnázium intézménynek helyet adó Taniskola kialakítása.  

Mindhárom intézménnyel kapcsolatos beruházás közbeszerzési eljárásai lezajlottak a 2010. évben, amelynek eredményeképpen az Önkormányzat megkötötte a vállalkozói szerződést a kivitelezőkkel.

Az egyes projektek előrehaladása a következőképpen alakult:
Aba, Szent István tér 7. sz. alatt lévő általános iskola épületének bővítése és tetőtérbeépítése


 

Kivitelező: HBF Építőipari Kft. (1144 Budapest, Füredi u. 74-76.)

Kivitelezés kezdése és befejezése: 2010. 08. 16 - 2010. 12. 30.

2010. december végével befejeződött az Abai Általános Iskola tetőtér beépítésének második üteme, valamint az épületnek egy új szárnnyal való bővítése. Az újonnan beépített tetőtérben 3 tanterem és négy szertár helyiség került kialakításra. A hozzáépített új szárnyban további 5 tanterem és 2 irodai helyiség kapott helyet. Egyúttal kialakításra került egy, a földszintről a tetőtérbe vezető új lépcsőház is, mely azon túl, hogy megkönnyíti a hosszan elnyúló középfolyosós épület emeletei közötti közlekedést, megfelel valamennyi tűzrendészeti előírás által támasztott követelménynek is.

Mind a tetőtér beépítés, mind pedig a hozzáépítés építészeti kialakítása, anyaghasználata, színei illeszkednek a meglévő épülethez, az új saroktornyok az épület fő homlokzatainak szimmetriáját erősítik.

A projekt részeként a főbejárat, valamint a Rákóczi Ferenc utca irányába új kapuépítmény készült.

Az Aba Sámuel Általános Iskolában 248 fő hátrányos helyzetű gyermek folytatja jelenleg a tanulmányait, a beruházásnak köszönhetően a gyermekek oktatása megfelelő színvonalon és az oktatáshoz szükséges számú tanteremmel és felszereléssel folyik.


 A megvalósult beruházás képekben


Sárvíz Művészeti Alapiskola központjának kialakítása felújítással és új épületrész hozzáépítésével

Kivitelező: HBF Építőipari Kft. (1144 Budapest, Füredi u. 74-76.)

Kivitelezés kezdése és befejezése: 2010. 11. 15 - 2011. 04. 26.

2010. novemberében megkezdődött a Sárvíz - Művészeti Alapiskola bővítésének kivitelezése. A rendkívül hideg téli időjárást követően 2011. április 26-án megtörtént a részben felújított régi épület és a hozzáépített új épületszárny műszaki átadása. Az épület tényleges használatba vételére várhatóan a júniusban megrendezésre kerülő ünnepélyes megnyitót követően kerül sor.

A meglévő „A" épületnek (437 m²) megújult a tetőszerkezete, az azbeszt tartalmú palafedést cserépfedés váltotta fel, felújításra kerültek a bádogos szerkezetek, a fűtési rendszer felülvizsgálata kapcsán kisebb belső műszaki beavatkozásra is sor kerület.

A meglévő „B"  épület (318 m²) egy - az új épületszárnyhoz csatlakozó, szerkezetileg rossz állapotú - toldalékának elbontását követően szinte teljesen megújult. A tetőszerkezetet felújították, az azbeszt tartalmú palafedést cserépfedés váltotta fel, felújításra kerültek a bádogos szerkezetek. Az egyik tanterem átalakításával kialakításra karült egy igazgatói, egy igazgató helyettesi iroda, titkárság, valamint teakonyha. A nem átépített épületrészek is tisztasági festést kaptak.

Az épület kívülről teljes egészében 8 cm vastag hőszigetelést és nemes vakolatot, a lábazati sáv, a csatlakozó új épületrésszel harmonizáló kő lábazatot kapott.

A fűtési rendszer az új épületrészben kialakításra kerülő új kazánházra lett csatlakoztatva.

Az új épületrészt a régivel tágas közlekedő folyosó köti össze, erről nyílik az új táncterem, professzionális táncpadlóval, tágas belmagassággal, amit a látszó fa tetőszerkezeti elemek tesznek érdekessé.

Az új épületrész meghatározó építészeti eleme a kör alaprajzú, alacsony hajlásszögű, kúp alakú szerkezettel fedett rendezvényi épületrész. Ebben került kialakításra az aula (120 m²), a 9 x 9 m-es nagyterem (81 m²), a színpad (90 m²), továbbá a színpadot kiszolgáló női-férfi öltöző-zuhany-WC blokk, egy tanári szoba, egy nevelő testületi szoba, ruhatár, lépcsőház, raktár, stb. A nagyterem terét a színpaddal szemközti oldalon kialakított emeleti karzat és a teret felülről lezáró, részben látszó tetőszerkezet és végül a teret koronázó, felső bevilágítást biztosító latarna teszi rendkívül érdekessé.

Az épület fűtését új, modern, gázüzemű kazán biztosítja, a melegvíz ellátást villany boilerrel biztosított.

Az épület kívülről teljes egészében 8 cm vastag hőszigetelést és nemes vakolatot, a lábazati sáv, kő lábazatot kapott.

Az építkezés keretében megújultak az épület körüli járdák, valamit a felszíni vízelvezetés.

Az intézményben táncművészet, szín- és drámajáték, zene, képző- és iparművészet oktatása folyik, az új és a felújított épületeknek köszönhetően megfelelő környezetben és elegendő számú teremben tanulhatnak a tehetséges diákok.

Az utóbbi tanszakhoz kapcsolódó szaktantermek (rajz és kézműves) a Szent István téri iskolaépületben kerültek kialakításra, de a tanszak tevékenységeihez szorosan kapcsolódnak a díszterem rendezvényei és a kiállítótér.

Az új, korszerű táncterem kialakításával végre minden előírásnak megfelelő táncórák tartására nyílik lehetőség.

Alkalom nyílik csoportbontásra is (fiúk és lányok külön), mivel a díszterem egy része is hajópadlózott, így alkalmas a táncra, ezt a termet ősztől 10 csoport használja majd.

A tanári szoba, a gazdasági és az igazgatói iroda kialakításával méltó körülmények közé kerül az iskola vezetése, és tanárai. A tanári szobában el tudjuk helyezni az oktatáshoz szükséges nyomtatott és digitális segédanyagokat, szakkönyveket is, alkalmanként kiscsoportos foglalkozás (kamaraóra) is tartható itt.


A beruházásnak köszönhetően megépítésre került egy zeneterem is, amely egyéni zeneórák tartását biztosítja, valamint egy nagy és hozzá kisebb raktárhelyiségek is találhatóak az új épületben, ahol az  iskola több, mint 5000 db-os ruha készletének, valamint hangszerek és egyéb művészetoktatáshoz szükséges eszközök elhelyezésére biztosítható.


A megépített épületben kialakításra került egy nagy területű díszterem, amely alkalmas:

  • - olyan nagy projektek, közösségi alkalmak, programok, rendezvények, kiállítások, játszóházak lebonyolítására, ahol akár az egész iskola együtt lehet
  • - A mobil kamaraszínpad versenyek (elsősorban irodalmi, színjátszó, vagy zenei) lebonyolítására
  • - A Díszterem előterében folyamatos kiállításokra nyílik lehetőség, mind az iskola tanulóinak munkáiból, mind a meghívott művészekéből.
  • - A nagy falfelületek alkalmasak lesznek komplex képzőművészeti projektek megvalósítására.
  • - Az új épület lehetővé teszi tanfolyamok rendezését, nyári táborok tartását is 
      

           A megvalósult beruházás képekben

Aba, kastélykert hrsz. 360/1 alatt létesítendő taniskola kialakításaKivitelező: VDBK-GENERÁL Konzorcium (7000 Sárbogárd, Árpád u. 108.)

Kivitelezés kezdése és befejezése: 2010. 10. 29 - 2011. 04. 26.


2010. októberében megkezdődött a Taniskola projekt két épületének a kivitelezése. A rendkívül hideg téli időjárást követően 2011. április 26-án megtörtént a Tanári épületének, valamint a Tanoda III. épületének a műszaki átadása. Az épület tényleges használatba vételére várhatóan a jövő tanév kezdetével nyílik mód.

A Tanári épületben igazgatói iroda, tanári, gazdasági iroda, két kis foglalkoztató (38 - 38 m2-tel), az akadálymentes WC blokk és a női-férfi vizesblokk, valamint előtér kapott helyet.

A Tanoda III. épületben két tanterem (55 - 55 m2-rel), a kapcsolódó szertárak, a női-férfi vizesblokk, valamint előtér kapott helyet.

Az épületek tömegformálását a tornácos, hosszan elnyúló vidéki épületek hangulata jellemzi. Anyaghasználatban a hagyományos anyagok és színek alkalmazására törekedtek, fehér meszelt falfelületek, piros cserépfedés, faanyagú nyílászárók, horganylemez bádogos szerkezetek.


A középiskolás diákok a következő tanévet már az új épületekben kezdhetik, ahol megfelelő számú tanteremben, eszközökkel és az oktatási előírásokkal összhangban folytatódhat az oktatás.A megvalósult beruházás képekbenlogo1    logo2    logo3